Audyt oprogramowania

Dane dotyczące licencji audytor zbiera w oparciu o tzw. dowody legalności, czyli umowy licencyjne, certyfikaty, nośniki, podręczniki, faktury zakupu i inne.
 
Informacje na temat instalacji oprogramowania oraz licencji są sumowane, porównywane i na tej podstawie tworzone są szczegółowe raporty i zestawienia obrazujące stan oprogramowania w firmie. Raporty pokazują instalacje oprogramowania na poszczególnych komputerach, szczegołową zawartość każdego komputera oraz zestawienia ilościowe instalacji i licencji. Na życzenie klienta raporty dodatkowo mogą zawierać dodatkowe informacje np. nazwisko osoby odpowiedzialnej, dział pod który podlega komputer, itp. Raporty wskazują także na ewentualne braki, bądź błędy w licencjonowaniu oraz ewentualne nadwyżki.
 
Audyt Legalności Oprogramowania to także konsultacje i pomoc pozwalające na wdrożenie właściwej polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie. W ramach Audytu oferujemy także dodatkowe usługi takie jak inwentaryzacja sprzętu, czy też wyszukiwanie niechcianych plików MP3, AVI itp.