Raty

Co potrzebujemy aby dokonać zakupu na raty?

  • zaświadczenie o zarobkach lub inny dokument potwierdzający stały dochód(ostatni odcinek emerytury lub renty).
  • w przypadku renty potrzebna jest także decyzja o przyznaniu świadczenia
  • dowód osobisty
  • w przypadku firm potrzebne są dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji lub KRS, decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP), a także potwierdzenie ostatnich 3 wpłat do ZUS lub też zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US